De perfecte Mascot werkkleding met EN certificering


Twee normen met dezelfde eigenschappen

EN 1149De norm EN 1149-3/5 duidt beschermende kleding aan met elektrostatische eigenschappen. Beschermende kleding die gecertificeerd is volgens respectievelijk EN 1149-3:2004 en EN 1149:5-2008 voldoet aan verschillende eisen voor beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen.

EN 1149:3-2004 beschrijft elektrische ontlading. Beschermende kleding die gecertificeerd is volgens EN1149-3 bevat materialen die oppervlaktebehandeld zijn en daarna getest op hun elektrisch geleidende eigenschappen.

EN 1149-5:2008 beschrijft de eisen die worden gesteld aan de materialen en het design van de beschermende kleding voor wat betreft hun elektrostatische eigenschappen.

Beschermende kleding met een EN 1149-3/5 certificering is kleding die wordt gebruikt als onderdeel van een geaard systeem. De hoogste mate van veiligheid bereikt u door uw beschermende kleding te combineren met werkschoenen die goedgekeurd antistatisch zijn.