Is alles in orde op uw bouwplaats?

De Inspectie SZW gaat tot en met eind oktober 2016 op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers op een goede manier gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met veiligheidsschoenen van MASCOT bent u goed voorbereid op deze controle.

Op bouwplaatsen is de werkgever bijna altijd verplicht PBM ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen op de juiste manier gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde overtredingen.

Werkgevers

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. Als eerste moeten zij proberen om risico’s te voorkomen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk of haalbaar, dan moeten zij collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort in veel gevallen bij dat werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers ter beschikking stellen. Voorbeelden zijn handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenenveiligheidshelmenvalbeveiliging en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Lees het artikel: I-SZW controleert PBM in de bouw – Arbo

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.